۲۱ اسفند ۱۳۹۹

اهواز زیبا

در این روزهایی که ویروس منحوس کرونا با شهروندان خونگرم خوزستان به خصوص مرکز استان (اهواز) درگیر و داره یکی یکی آنها را از پای در میآورد؛ تنها کاری که می توان برای مبارزه با ویروس کرونا انجام داد؛ خانه ماندن و نگاه کردن به جاذبه های دیدنی این شهر و تجدید خاطرات زیباست.

انشالله برسد آن روزی که خانواده ها و دوستان دور هم جمع شوند و شرایط به شکل عادی برگردد. 

2084137