۲۲ مهر ۱۳۹۱

پسرک فال فروش

کاندیدا رای آورد

تابلو ، نقاش را ثروتمند کرد

شعر شاعر به چند زبان منتشر شد

کارگردان جایزه ها را درو کرد

و هنوز فال میفروشد

کودکی که همیشه بهترین سوژه است 

اقبال [ ۱۲ آبان ۱۳۹۱ ]

کودکه حرکت ملتمسانه ای به طرف دخترا داره . کار قشنگیه شده


قاصدک [ ۳۰ مهر ۱۳۹۱ ]

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ دست تمنایی به سویم دراز کرد، خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه. دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
1920734