۰۲ آبان ۱۳۹۲

ماهی کوچک اقیانوس

خدایا

یا نوری بیفکن

یا توری

ماهی کوچکت

از تاریکی این اقیانوس می ترسد

قاصدک [ ۰۶ آبان ۱۳۹۲ ]

خیلی فــــــرق اسـت بـیــن تــــو و این دخـــتــــرک
تـــو درس می خوانی تا روزی کــــار کنی
ولی دخــتــرکــــ هر روز کـــار می کند تا شاید بتواند درس بخواند.
میلاد عزیزم همیشه دیدن کودکان کار آنهم دختران کار باعث ناراحتی میشه، کاشکی مسئولان فکری به حال این کودکان معصوم می کردند شاید زندگی راحتتری پیدا کنند،شاید.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
1771283